Róbert HURAN

Životopis

JUDr. Róbert Huran

Rímsko-katolícky farský kostol Preblahoslovenej Panny Márie na Hlavnej ulici vo Vrábľoch Narodil som sa v Zlatých Moravciach 2. novembra 1983. Detstvo a ranú mladosť som prežil vo vinárskom mestečku Vráble. Z nášho bytu na siedmom poschodí som mal z jednej strany výhľad na sídlisko a z druhej na atómovú elektráreň Mochovce. Dnes žijem v Banskej Bystrici - srdci Slovenska

Hong-Kong - Kávička na výstavisku po niekoľkých km chodenia/biznisovania - 2005 Moji rodičia ma viedli ku skromnosti, kritickému mysleniu, k odvahe nebáť sa povedať svoj názor. S rodičmi sme veľa cestovali, a tak som už od raného veku mal možnosť vidieť veľa krásnych miest sveta. Mal som možnosť priblížiť sa k pochopeniu ako funguje veľký svet a ako funguje biznis na medzinárodnej úrovni. Mal som obrovské šťastie vidieť obrovské obchodnícke výstavy v Európskych veľko-mestách ale aj v ďalekej Ázii. Boli to náročné cesty, ale rozhodne to stálo za to a mám na túto etapu môjho života nezabudnuteľné zážitky.

Právnická fakulta UMB Banská Bystrica Už počas štúdia na Osemročnom gymnáziu vo Vrábľoch som inklinoval k IT - možno aj vďaka tomu, že sme mali v triede viacerých "ajťákov." Súperenie, kto urobí lepší web, či 3D grafiku, nás posúvalo vpred. Môj veľký záujem o históriu, geografiu, a tiež dlhé diskusie o politike s priateľmi ma priviedli k štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium som úspešne absolvoval v roku 2007, obhájil som diplomovú prácu na tému "Práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka".

Majáles Banská Bystrica 2009 - areál atletického štadióna pod internátmi Počas štúdia na vysokej škole som inicioval, založil a spolu s ostatnými kolegami štyri roky úspešne organizoval študentský festival - Majáles Banská Bystrica. Organizácia festivalu bola pre mňa veľmi cennou skúsenosťou do života. Naučil som sa "na pľaci" rozhodovať v zlomkoch sekúnd. Priam vyššia moc bdela nad týmto podujatím štyri roky - ani raz nám nepršalo, ľudia sa skvele zabávali. Vidieť "dav šťastných ľudí" bolo pre mňa odmenou a hnacou silou pri zdolávaní prekážok.

Schengen Po ukončení štúdia na vysokej škole som sa zamestnal na Ministerstve vnútra SR – Sekcia informatiky - Odbor aplikácii, oddelenie vývoja a správy Schengenských informačných systémov medzinárodnej policajnej spolupráce. Počas môjho ročného pôsobenia v tejto organizácii som spoznal veľa zaujímavých ľudí, navštívil a zažil megalomanskú Bruselskú byrokraciu a jej inštitúcie. V tomto čase som po štvormesačnom výskume obhájil rigoróznu prácu „Informačné systémy vo verejnej správe“ na katedrách štátneho a správneho práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a získal titul JUDr. Moja práca je prvou prácou s podobným prierezom práva a IT, kde výsledkom je e-Government.

Synovia Robko ('ror') a Myško ('mimi') Od roku 2008 podnikám. Pracujem hlavne na projektoch procesno-právnej automatizácie. Okrem toho publikujem najmä odborné blogy, analyzujem verejnú správu a verejné procesy. Snažím sa o osvetu. Obrovskou motíváciou robiť niečo pre lepšiu budúcnosť celej spoločnosti mi je moja rodina a najmä synovia Robko a Miško.

UNAS V roku 2014 som sa stal podpredsedom Únie autodopravcov slovenska ("UNAS"). Združenie, ktoré bolo v rozklade sa nám, spolu s kolegami, podarilo rozhýbať k aktivite, ktorá ušetrila obrovské peniaze nielen autodopravcovm ale aj občanom. Napr. sme zamedzili zvýšeniu rozsahu spoplatnenia Mýta v obciach, čím sme zabránili zvýšeniu cien potravín, cestovného a iných verejných služieb (napr.: odvoz smeti). V roku 2015 som sa stal predsedom UNASu. Naďalej pokračujeme v boji proti zlým podmienkam v podnikaní a snažíme sa o dosiahnutie štandardného podnikateľského prostredia.

Novinky na E-mail
Prajete si odoberať novinky?
E-mail:

* odber je možné kedykoľvek zrušiť
FACEBOOK PAGE
LEGUS
RH SOUND
FLASHLAND